Antifriz ve Cam Suyu Teknik Şartname Örneği

Antifriz ve Cam Suyu Teknik Şartname Örneği

Antifriz ve Cam Suyu Teknik Şartname Örneği

Ürün No: HAVALI ANTİFRİZ TRANSFER SİSTEMİ

19135 843 SET Varilden, IBC tanklarından veya Dökme Tanklardan Antifriz ve Camsuyu Aktarma Pompası 

PRESSOL ANTIFRIZ TRANSFER SİSTEMİ

1. PARÇA ADI : ANTIFRIZ ve CAMSUYU ÜNİTESİ

2. STOK NUMARASI :

3. PARÇA NUMARASI :

4. ÖZELLİKLERİ :

4.1. Satın alınacak antifriz ünitesi, araç atölyesinde antifriz ikmali işlerinde kullanılacaktır.

4.2.1. Antifriz ünitesi; antifriz hortum makarası (kapalı), varil tipi havalı antifriz pompası, ara bağlantı hortumu, dijital tabancası, tabanca antifriz boşaltma bağlantı hortumu, damlalık ve tabanca askılığından oluşacaktır.

4.2.2. Antifriz hortum makarası kapalı tip olacaktır.

4.2.3. Antifriz hortum makarasının hortum uzunluğu (tabanca ile makara çıkışı arasındaki uzunluk) en az 10 m (on metre), hortum çapı ½” olacaktır.

4.2.4. Antifriz hortum makarası; hortum rahatça çekilebilecek özellikte olacak, otomatik kilitleme tertibatı bulunacak, geri sarımda hortumda kırılma olmayacak şekilde dizayn edilmiş olacak, makara iç tamburu DKP sac ile üretilmiş ve elektro statik boyalı olacaktır. Hortum en az 60 (altmış) bar’da çalışabilecek özellikte olacak, hortum makarasının bağlantı girişi ve çıkışı ½” G (bir bölü iki inch) olacaktır.

4.2.5. Varil tipi havalı antifriz pompası, standart antifiriz varillerinde kullanılabilir olacaktır. Ana gövde materyali özel döküm aleminyum ve pirinç olacaktır. Paslanmaya yatkın hiçbir materyal olmayacaktır. Pnömatik sistemin altındaki deşarj materyalı özel işlenmiş korezyona karşı dirençli pirinç malzeme ve teflon viton keçelerden üretilmiş olacaktır.

Pompa üstünde susturucu olacaktır.

4.2.6. Varil tipi havalı antifriz pompasının sıkıştırma oranı 1:1 (bir bölü bir), çalışma basıncı en az 6 (altı) bar, yağ basma kapasitesi en az 50 lt/dk (elli litre bölü dakika), pompanın emiş boru uzunluğu en az 860 mm (sekizyüz altmış milimetre) ve boru çapı 1” ( bir inch), hava girişi ¼” G (bir bölü dört inch) ve sıvı çıkışı ¾” G (üç bölü dört inch) olacaktır.

4.2.7. Antifriz pompası ile hortum makarası arasındaki bağlantıyı sağlayan ara bağlantı hortum çapı ½” (bir bölü iki inch) ve uzunluğu en az 2 m (iki metre) olacaktır.

4.2.8. Varil tipi havalı antifriz pompasının varil ile bağlantısı için kelebek adaptörü olacak, varil bağlantısı dişli olacaktır.

4.2.9. Dijital antifriz tabancası anlık ve toplam transfer edilen yağ miktarını gösterir özellikte olacak. Seyyar , kolayca değiştirilebilen pillerle çalışır olacaktır. Tabancanın kalibre edilebilme özelliği olacaktır.

4.2.10. Dijital tabancanın en uç kısmına bağlantısı olacak şekilde en az 6 mm (altı milimetre) çapında ve en az 300 mm (üç yüz milimetre) boyunda, esnek, tabanca antifriz boşaltma bağlantı hortumu olacaktır.

4.2.11. antifriz damlalığı ve tabanca askılığı; tabanca boşta iken asılabilecek özellikte olacak, biriken sıvılar kolayca altındaki hazne çıkartılarak tahliye edilebilir olacak , birbirini tamamlayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

4.3. Satın alınacak antifriz ünitesi, yeni ve hiç kullanılmamış olacak, hiçbir yerinde çatlak, ezik, eğrilik vb. gibi imalat hataları bulunmayacaktır.

4.4. Satın alınacak antifriz ünitesi kullanım yerinde fonksiyonel olacaktır.

5. FAYDALANILAN KAYNAK: Firma ürün katalogları.

6.AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME:

6.1. Antifriz ünitesi parçalarının birbirine montajı yapılmış ve çalışır durumda olacaktır.

6.2. Sabit antifriz ünitesi üzerinde; üretici firma markası ve ürün kod numarası silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

7. Satıcı tarafından istenildiği takdirde; alıcı makam tarafından teknik bilgi desteği verilebilecek ve bu malzemeye ait örnekler alıcı makam tesislerinde görülebilecektir.

Alıcı tarafından aksi bir talep belirtilmediği müddetçe ödemeleri yapılmış tüm siparişler YURTİÇİ KARGO ile ücret alıcı adrese teslimat yapılır.
Alıcı kargo istemediği durumlarda siparişlerini Kurtköy / Pendik Merkez depomuzdan ödemesini takiben kendi aracı ile teslim alabilir.
Kargoda doğacak hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir .
Bu gibi durumlarda ürün teslim alınırken kargo ile alıcı arasında hasar tutanağı yapılmalıdır. Hasar tutanağı yapılmayan hiç bir zarar için alıcının tazmin hakkı doğamaz .

Tüm ürünlerde tüketici kanununa göre üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti bulunmaktadır.
Kullanma kılavuzları ve el kitapçıklarında yazılan kuralların uygulanmaması sonucu oluşacak tüm arızalar ,
Arızalanan ürünlerde teknik servisimizin bilgisi dışındaki tüm müdahaleler,
Yüksek basınc ve enerji kaynağındaki kusurlardan doğan arızalar ,
Çevre şartları ; pislik , korezyon sağlayıcı asitler , bazlar ve diğer kimyasallar , kırılmalar , ezilmeler vs.’ den doğan tüm arızalar ,
Ürünlerin bilinçsizce ve amacının dışında kullanılmasından doğan arızalar ,

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
Arızalanan ürünler teknik servisimize ulaştıktan sonra incelemesi yapılır ve raporlanır . Kullanıcının onayı doğrultusunda en geç 7 gün içinde (max) tamir edilir.
Tamir için bırakılan ürünlerin 30 gün içinde kullanıcı tarafından teslim alınmaması durumunda şirketimiz sorumluluk taşımaz .