Yağ Pompası Teknik Şartname Örneği

Yağ Pompası Teknik Şartname Örneği

Yağ Pompası Teknik Şartname Örneği

Ürün No: SABİT YAĞ SİSTEMİ MAKARALI

 19240 551 Duvar Tipi Makaralı Havalı Sabit Yağlama Sistemi 

NOT : Tüm emek verilerek hazırlanan örnek şartnamelerimiz diğer markalar tarafından haksız bir şekilde kopyalanarak kullanılmaktadır. Lütfen bu hususta dikkatli olunuz . 

1. PARÇA ADI : DUVAR TİPİ SABİT YAĞLAMA ÜNİTESİ (İNCE YAĞ).

2. STOK NUMARASI

3. PARÇA NUMARASI

4. ÖZELLİKLERİ

4.1. Satın alınacak yağlama ünitesi, yağlama atölyesinde araç yağlama (ince yağ) işlerinde kullanılacaktır.

4.2. Yağlama ünitesinin şekli, özellikleri ve muhteviyatı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

4.2.1. Yağlama ünitesi; ince yağ hortum makarası (kapalı), varil tipi havalı ince Pressol Duvar Tipi Havalı Yağlama Seti 5:1 19240551yağ pompası, ara bağlantı hortumu, dijital yağ tabancası, tabanca yağ boşaltma bağlantı hortumu, damlalık ve tabanca askılığından oluşacaktır.

4.2.2. İnce yağ hortum makarası kapalı tip olacaktır.Pressol Yağ Hortum Sarma Makarası 29172

4.2.3. İnce yağ hortum makarasının hortum uzunluğu (tabanca ile makara çıkışı arasındaki uzunluk) en az 15 m (on beş metre), hortum çapı ½” olacaktır.

4.2.4. İnce yağ hortum makarası; hortum rahatça çekilebilecek özellikte olacak, otomatik kilitleme tertibatı bulunacak, geri sarımda hortumda kırılma olmayacak şekilde dizayn edilmiş olacak, makara iç tamburu DKP sac ile üretilmiş ve elektro statik boyalı olacaktır. Kesinlikle plastik tambur kullanılmayacaktır. Hortum en az 60 (altmış) bar’da çalışabilecek özellikte olacak, hortum makarasının bağlantı girişi ve çıkışı ½” G (bir bölü iki inch) olacaktır.

4.2.5. Varil tipi havalı ince yağ pompası, standart ince yağ varillerinde kullanılabilir olacaktır. Ana gövde materyali özel döküm aluminyum olacaktır. Paslanmaya yatkın hiçbir materyal olmayacaktır.Pressol Havalı Varilden Yağ Basma Ve Transfer Pompası 5:1 19335

Pompa üstünde hava çıkış ses desibelisini düşürecek susturucu olacaktır.

4.2.6. Varil tipi havalı ince yağ pompasının sıkıştırma oranı 5:1 (beş bölü bir), çalışma basıncı en az 6 (altı) bar, yağ basma kapasitesi en az 14 lt/dk (ondört litre bölü dakika), pompanın emiş boru uzunluğu en az 860 mm (sekiz yüz altmış milimetre), hava girişi ¼” G (bir bölü dört inch) ve sıvı çıkışı ½” G (bir bölü iki inch) olacaktır. 140 ( yüz kırk )numara yağlara kadar basabilme özelliği olacaktır. Pompalar max:8 barı geçmeyecek hava akışı için şartlandırıcı ile korunacaktır.

4.2.7. Yağ pompası ile hortum makarası arasındaki bağlantıyı sağlayan ara bağlantı hortum çapı ½” (bir bölü iki inch) ve uzunluğu en az 2 m (iki metre) olacaktır.

4.2.8. Varil tipi havalı ince yağ pompasının varil ile bağlantısı için 1" inçten ( bir inç)  -2 " ' e  (iki  inç )kelebek adaptörü olacak, varil bağlantısı dişli olacaktır.

4.2.9. Dijital yağ tabancası anlık ve toplam transfer edilen yağ miktarını gösterir özellikte olacak.Pressol Dijital Sayaçlı Antifriz ve Yağ Tabancası 19707

Seyyar , kolayca değiştirilebilen pillerle çalışır olacaktır. Tabancanın kalibre edilebilme özelliği olacaktır.

4.2.10. Dijital tabancanın en uç kısmına bağlantısı olacak şekilde en az 6 mm (altı milimetre) çapında ve en az 300 mm (üç yüz milimetre) boyunda, esnek, tabanca yağ boşaltma bağlantı hortumu olacaktır. Dakikada en az 30 Lt ikmal kapasitesine sahip olacaktır.

4.2.11. Yağ damlalığı ve tabanca askılığı; tabanca boşta iken asılabilecek özellikte olacak, biriken yağlar kolayca altındaki hazne çıkartılarak tahliye edilebilir olacak, birbirini tamamlayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. 17402 pressol tabanca askılığı ve damlalık

4.3. Satın alınacak yağlama ünitesi, yeni ve hiç kullanılmamış olacak, hiçbir yerinde çatlak, ezik, eğrilik vb. gibi imalat hataları bulunmayacaktır.

4.4. Satın alınacak yağlama ünitesi kullanım yerinde fonksiyonel olacaktır.

5. FAYDALANILAN KAYNAK: Firma ürün katalogları.

6. AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME:

6.1. Yağlama ünitesi parçalarının birbirine montajı yapılmış ve çalışır durumda olacaktır.

6.2. Sabit yağlama ünitesi üzerinde; üretici firma markası ve ürün kod numarası silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

7. Satıcı tarafından istenildiği takdirde; alıcı makam tarafından teknik bilgi desteği verilebilecek ve bu malzemeye ait örnekler alıcı makam tesislerinde görülebilecektir

Alıcı tarafından aksi bir talep belirtilmediği müddetçe ödemeleri yapılmış tüm siparişler YURTİÇİ KARGO ile ücret alıcı adrese teslimat yapılır.
Alıcı kargo istemediği durumlarda siparişlerini Kurtköy / Pendik Merkez depomuzdan ödemesini takiben kendi aracı ile teslim alabilir.
Kargoda doğacak hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir .
Bu gibi durumlarda ürün teslim alınırken kargo ile alıcı arasında hasar tutanağı yapılmalıdır. Hasar tutanağı yapılmayan hiç bir zarar için alıcının tazmin hakkı doğamaz .

Tüm ürünlerde tüketici kanununa göre üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti bulunmaktadır.
Kullanma kılavuzları ve el kitapçıklarında yazılan kuralların uygulanmaması sonucu oluşacak tüm arızalar ,
Arızalanan ürünlerde teknik servisimizin bilgisi dışındaki tüm müdahaleler,
Yüksek basınc ve enerji kaynağındaki kusurlardan doğan arızalar ,
Çevre şartları ; pislik , korezyon sağlayıcı asitler , bazlar ve diğer kimyasallar , kırılmalar , ezilmeler vs.’ den doğan tüm arızalar ,
Ürünlerin bilinçsizce ve amacının dışında kullanılmasından doğan arızalar ,

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
Arızalanan ürünler teknik servisimize ulaştıktan sonra incelemesi yapılır ve raporlanır . Kullanıcının onayı doğrultusunda en geç 7 gün içinde (max) tamir edilir.
Tamir için bırakılan ürünlerin 30 gün içinde kullanıcı tarafından teslim alınmaması durumunda şirketimiz sorumluluk taşımaz .