Mobil Yağ Pompası Teknik Şartname Örneği

Mobil Yağ Pompası Teknik Şartname Örneği

Mobil Yağ Pompası Teknik Şartname Örneği

Ürün No: ARABALI VARİL YAĞ SİSTEMİ

19248 551 Arabalı Varilden Havalı Yağ Aktarma Sistemi 

 

PARÇA ADI : ARABALI SEYYAR YAĞLAMA ÜNİTESİ (İNCE YAĞ).

STOK NUMARASI :

PARÇA NUMARASI :

ÖZELLİKLER :

4.1.Satın alınacak seyyar yağlama ünitesi, yağlama atölyesin de araç yağlama (ince yağ) işlerinde kullanılacaktır.

4.2.Seyyar yağlama ünitesinin şekli, özellikleri ve muhteviyatı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

4.2.1.Seyyar yağlama ünitesi; tekerlekli varil taşıma arabası, ince yağ hortum makarası (kapalı), varil tipi havalı ince yağ pompası, ara bağlantı hortumu, dijital yağ tabancası ve tabanca yağ boşaltma bağlantı hortumundan oluşacaktır.

4.2.2.Varil Arabası Makara Şaseli olmalıdır. Varil taşıma arabasının taşıma kapasitesi en az 250 kg (iki yüz elli kilogram) olacaktır.% 100 DKP ' den üretilmiş , demontaj özelliği olacaktır.

4.2.3. Varil taşıma arabasının en az 4 adet tekerleği olacak, bunlardan en az 1 adedi döner kilitli olacaktır.

4.2.4. Varil taşıma arabasının üzerinde varil sabitleme mekanizması olacaktır.

4.2.5. İnce yağ hortum makarası kapalı tip olacaktır. Makara tamburu DKP sacdan imal edilmiş ve elektrostatik boyalı olacaktır.

4.2.6. İnce yağ hortum makarasının hortum uzunluğu en az 10 m (on metre), hortum çapı ½” olacaktır.Hortum rakor ölçüleri 1/2" olacaktır.

4.2.7.   İnce yağ hortum makarası; hortum rahatça çekilebilecek özellikte olacak, otomatik kilitleme tertibatı bulunacak, geri sarımda hortumda kırılma olmayacak şekilde dizayn edilmiş olacak, hortum en az 60 (altmış) bar’da çalışabilecek özellikte olacak, hortum makarasının bağlantı girişi ve çıkışı ½” G (bir bölü iki inch) olacaktır.Tamburu sabit tutan kilitleme mekanizmazı her 1/4" turda kilitlenebilir özellikte çift tertibatlı olacaktır.

4.2.8.  Varil tipi havalı ince yağ pompası, standart ince yağ varillerinde kullanılabilir olacaktır.

4.2.9.  Varil tipi havalı ince yağ pompasının sıkıştırma oranı en az 3:1 (üç bölü bir), çalışma basıncı en az 2 (altı) bar en fazla 8 ( ekiz) bar , yağ basma kapasitesi en az 20 lt / dk ( yirmi  litre bölü dakika), pompanın emiş boru uzunluğu en az 860 mm (sekiz yüz altmış milimetre),Gövde materyali özel döküm alüminyum olacaktır. Pompada paslanmaya uygun hiçbir materyal olmayacaktır. Hava girişi ¼” G (bir bölü dört inch) ve sıvı çıkışı ½” G (bir bölü iki inch) olacaktır .Pompada susturucu olacaktır.Hem emişte hem çıkışta yağın geri dönmemesi için check valf sistemi olacaktır.

4.2.10. Yağ pompası ile hortum makarası arasındaki bağlantıyı sağlayan ara bağlantı hortum çapı ½” (bir bölü iki inch) ve uzunluğu en az 1 m (bir metre) olacaktır.

4.2.11. Varil tipi havalı ince yağ pompasının varil ile bağlantısı için kelebek adaptörü olacak, varil bağlantısı dişli olacaktır.

4.2.12. Dijital yağ tabancası anlık ve toplam transfer edilen yağ miktarını gösterir özellikte olacak.

4.2.13. Dijital tabancanın en uç kısmına bağlantısı olacak şekilde en az 6 mm (altı milimetre) çapında ve en az 300 mm (üç yüz milimetre) boyunda, esnek, tabanca yağ boşaltma bağlantı hortumu olacaktır.

4.3. Satın alınacak seyyar yağlama ünitesi, yeni ve hiç kullanılmamış olacak, hiçbir yerinde çatlak, ezik, eğrilik vb. gibi imalat hataları bulunmayacaktır.

4.4 Satın alınacak seyyar yağlama ünitesi kullanım yerinde fonksiyonel olacaktır.

5.FAYDALANILAN KAYNAK: Firma ürün katalogları.

6.AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME:

6.1. Seyyar yağlama ünitesi parçalarının birbirine montajı yapılmış ve çalışır durumda olacaktır.

6.2. Seyyar yağlama ünitesi üzerinde; üretici firma markası ve ürün kod numarası silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

7.Satıcı tarafından istenildiği takdirde; alıcı makam tarafından teknik bilgi desteği verilebilecek ve bu malzemeye ait örnekler alıcı makam tesislerinde görülebilecektir.

Alıcı tarafından aksi bir talep belirtilmediği müddetçe ödemeleri yapılmış tüm siparişler YURTİÇİ KARGO ile ücret alıcı adrese teslimat yapılır.
Alıcı kargo istemediği durumlarda siparişlerini Kurtköy / Pendik Merkez depomuzdan ödemesini takiben kendi aracı ile teslim alabilir.
Kargoda doğacak hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir .
Bu gibi durumlarda ürün teslim alınırken kargo ile alıcı arasında hasar tutanağı yapılmalıdır. Hasar tutanağı yapılmayan hiç bir zarar için alıcının tazmin hakkı doğamaz .

Tüm ürünlerde tüketici kanununa göre üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti bulunmaktadır.
Kullanma kılavuzları ve el kitapçıklarında yazılan kuralların uygulanmaması sonucu oluşacak tüm arızalar ,
Arızalanan ürünlerde teknik servisimizin bilgisi dışındaki tüm müdahaleler,
Yüksek basınc ve enerji kaynağındaki kusurlardan doğan arızalar ,
Çevre şartları ; pislik , korezyon sağlayıcı asitler , bazlar ve diğer kimyasallar , kırılmalar , ezilmeler vs.’ den doğan tüm arızalar ,
Ürünlerin bilinçsizce ve amacının dışında kullanılmasından doğan arızalar ,

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
Arızalanan ürünler teknik servisimize ulaştıktan sonra incelemesi yapılır ve raporlanır . Kullanıcının onayı doğrultusunda en geç 7 gün içinde (max) tamir edilir.
Tamir için bırakılan ürünlerin 30 gün içinde kullanıcı tarafından teslim alınmaması durumunda şirketimiz sorumluluk taşımaz .